Ngữ hệ

các ngôn ngữ được các nhà ngôn ngữ học xếp vào các ngữ hệ
(đổi hướng từ Hệ ngôn ngữ)

Các ngôn ngữ được các nhà ngôn ngữ học xếp vào các ngữ hệ (còn gọi là họ ngôn ngữ).

Phân bố ngữ hệ trên thế giới.

Danh sách

Dưới đây liệt kê các ngữ hệ (theo vùng) cùng với số ngôn ngữ thành viên của mỗi ngữ hệ.

Châu Phi và vùng Tây Nam Á

Châu Âu và các vùng Bắc Á, Trung Á và Nam Á

Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Bắc Mỹ

México được xem thuộc vào Bắc Mỹ trong bài này.

Nam Mỹ và Trung Mỹ

Úc

Các ngữ hệ tại Úc thường được gọi chung dưới tên các ngôn ngữ bản địa Úc - 263 (Australian Aboriginal).

Các đảo nhỏ châu Đại Dương

Các hệ này cũng thường được gọi chung dưới tên ngữ hệ Papua (Papuan).

Ngôn ngữ tách biệt

Ngôn ngữ pha trộn

Ngôn ngữ bồi

Ngôn ngữ dấu hiệu

Ngôn ngữ nhân tạo

Ngôn ngữ mai một

Ngôn ngữ chưa phân loại

Xem thêm

Tham khảo

  • Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition.