Wikipedia:Báo lỗi bài viết

Báo lỗi bài viết

Niên biểu hóa học

Bài đang lên Trang Chính mà bị lỗi chú thích nhiều. P.T.Đ (thảo luận) 15:23, ngày 19 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Takahashi Rumiko

Bài đang lên Trang Chính mà bị lỗi chú thích nhiều. P.T.Đ (thảo luận) 15:22, ngày 19 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Kiến tạo mảng

Lỗi chú thích. P.T.Đ (thảo luận) 00:50, ngày 25 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Đã sửa --minhhuy (thảo luận) 12:46, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Elizabeth II

Lỗi chú thích. P.T.Đ (thảo luận) 04:10, ngày 24 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Lỗi chú thích. P.T.Đ (thảo luận) 09:41, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y Đã giải quyết – Yellow Diamonds 12:22, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Người tiễn đưa (phim 2008)

Lỗi chú thích. P.T.Đ (thảo luận) 08:59, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

@P.T.Đ Đã sửa các lỗi nhỏ, lỗi lớn thì không hiểu bị lỗi ở đâu Nhac Ny Talk to me ♥ 12:20, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đã sửa minhhuy (thảo luận) 13:14, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Hariharapura

lỗi lửa ở dòng 211 module wikidata køservas 08:04, ngày 28 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y: @.polishcatsmybeloved: lỗi này do môđun trích dữ liệu từ wikidata nhưng bài viết này hiện tại ko đc liên kết với wikidata. Đề xuất của mình là bạn nên hợp nhất bài này với bài Hariharapura, Koppa vì nội dung của 2 bài là 1 và môđun sẽ tự động trích dữ liệu từ wikidata. –  Ikid Kaido  08:46, ngày 28 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Y @Ikidkaido ok cảm ơn bạn thảo luận quên ký tên này là của .polishcatsmybeloved (thảo luận • đóng góp) vào lúc 08:55, ngày 28 tháng 7 năm 2022‎.

Mini World (album)

Romania là lãnh thỗ thiếu hoặc không có (nguồn 24) osmanthus wine retired 03:55, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y .polishcatsmybeloved: Đã sửa –  Ikid Kaido  04:09, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tourner dans le vide

Single chart lặp số IM GONNA BE A STAR (STAR) 04:44, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Ikidkaido phần xếp hạng mà 💀 IM GONNA BE A STAR (STAR) 04:48, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@.polishcatsmybeloved: À cái đó là do mình thấy và sắp xếp mấy thể loại sơ khai trước nên báo lỗi này mình mới thấy sau, đang ngó qua thử. –  Ikid Kaido  04:51, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đã sửa: @.polishcatsmybeloved –  Ikid Kaido  04:56, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
ok IM GONNA BE A STAR (STAR) 04:58, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

TommyInnit

Infobox YouTuber bị lỗi chữ "t" IM GONNA BE A STAR (STAR) 06:48, ngày 31 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo lỗi tập tin

Tập tin:Foxit Reader Scrreen Windows.png

Tệp tin thu nhỏ bị lỗi :Ảnh mới không hiện trên trang di động, ảnh mới hiện chỉ hiển thị ở trang máy tính, ảnh cũ hiện đang hiện ở trang di động Thienhau2003 (thảo luận) 14:33, ngày 1 tháng 12 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]