Wikipedia:Báo lỗi bài viết

Báo lỗi bài viết

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Báo lỗi tập tin

Tập tin:Foxit Reader Scrreen Windows.png

Tệp tin thu nhỏ bị lỗi :Ảnh mới không hiện trên trang di động, ảnh mới hiện chỉ hiển thị ở trang máy tính, ảnh cũ hiện đang hiện ở trang di động Thienhau2003 (thảo luận) 14:33, ngày 1 tháng 12 năm 2018 (UTC)

Wikipedia:Báo lỗi bài viết other languages: