Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọcNội dung tốtNội dung mới
Bài viếtHình ảnhDanh sáchChủ điểmCổng thông tinBài viếtChủ điểmBạn có biết
Bài viết chọn lọcTiêu chuẩnĐề cử (4)Rút sao (2)Giáng sao (0)Thảo luận

 

Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết chọn lọc và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVCL}} (viết tắt của "Ứng cử viên chọn lọc") vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên ("tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử).
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết chọn lọc, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết chọn lọc|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý{{Đồng ý}}Đồng ý chọn lọc
 Chưa đồng ý{{Chưa đồng ý}}Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến{{Ý kiến}}Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận, đã mở tài khoản ít nhất 30 ngày và có ít nhất 200 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu.[2]
  • Bỏ phiếu: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 200 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Nếu không đủ điều kiện bỏ phiếu, bạn vẫn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện chọn lọc, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn chọn lọc, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được chọn lọc thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao chọn lọc. (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.)[4]
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[5] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVCL, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao chọn lọc}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao chọn lọc để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm {{Chọn lọc}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2021/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2021/Tuần được đưa lên".
  8. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết chọn lọc" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng chọn lọc sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  9. Thông báo đến các thành viên viết bài bằng cách viết đoạn mã {{thế:Thông báo Bài viết chọn lọc|Tên bài}} tại trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang biểu quyết bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm bản mẫu {{UCVTB}} vào trang thảo luận của bài.
Ghi chú

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Pterodroma madeira

Giới thiệu: Pterodroma madeira hay là một loài chim biển nhỏ thuộc họ Procellariidae, và là loài đặc hữu của đảo Madeira. Loài petrel cánh dài này có lưng và cánh màu xám, với chữ "W" sẫm trên cánh và phần đuôi phía trên màu xám. Mặt dưới cánh có màu đen, có lông xương vai màu trắng hình tam giác, bụng màu trắng với hai bên sườn màu xám. Nó có bề ngoài rất giống với loài petrel Fea nhưng nhỏ hơn một chút, nên việc phân biệt hai loài đảo Macaronesia này rất khó khăn. Trước đây nó được coi là phân loài của loài petrel lông mềm P. mollis, nhưng chúng không có quan hệ họ hàng gần, và hải âu Zino đã được tách ra thành loài khác biệt do sự khác biệt về hình thái, tiếng kêu, tập tính sinh sản và DNA ty thể. Chúng là loài chim biển có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất châu Âu, với khu vực sinh sản chỉ giới hạn ở một vài mỏm đá cao ở vùng núi trung tâm Madeira.

Bài viết dịch từ enwiki, có bỏ bớt một số câu từ, thêm hình ảnh từ Commons. Vì vốn từ chuyên ngành ít, nên bài không thể tránh khỏi những câu văn lủng củng, dùng sai thuật ngữ. Mời mọi người cho ý kiến. Keo010122Thảo luận 14:08, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

Phản đối

Ý kiến

Vụ du khách Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan 2018

=> Giới thiệu: Vụ du khách Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan 2018 là sự kiện 152 du khách người Việt bỏ trốn bất hợp pháp tại Đài Loan sau khi nhập cảnh ở các thành phố Cao Hùng, Đào Viên, Đài Nam vào ngày 21 và ngày 23 tháng 12 năm 2018. Đây là sự kiện du khách mất tích lớn nhất kể từ khi Đài Loan thực thi chính sách thị thực Quan Hồng.

=> Lời bạt: Do cá nhân với ngôn ngữ hạn hẹp, có thể phạm rất nhiều sai lầm trong diễn đạt, rất mong nhận được nhiều góp ý quý báu từ các thành viên. Nếu các thành viên có thêm nguồn tiếng Trung Quốc, hãy cứ mạnh dạn cập nhật giúp bài viết phát triển. Nếu hồi đáp muộn, mong các thành viên cảm thông. Có thể vì nhiều lý do, tôi có thể không kịp phản hồi, hy vọng các thành viên có thể cải thiện bài giúp. Nếu được, các thành viên có thể mạnh dạn sửa đổi ngay trong bài. Hy vọng câu chuyện mang lại nhiều niềm vui hứng khởi. Xin cảm ơn. Ngoài ra, nếu thích chủ đề tương tự với thị thực ngoại giao, các thành viên có thể xem qua trường hợp Vụ 9 người Việt tháp tùng ngoại giao bỏ trốn tại Hàn Quốc 2018.

Cuối cùng, cảm ơn @Hongkytran: đã đăng hình minh họa giúp.--Nacdanh (thảo luận) 09:41, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

Phản đối

Ý kiến

 1.   Ý kiến Đoạn đầu có lẽ viết thêm chút nữa về kết quả hay hệ quả nếu có để độc giả có thể nắm ý chính của toàn bài thông qua đoạn dẫn này.  A l p h a m a  Talk 09:45, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Tôi đang đọc rà lại toàn bộ để viết tham chiếu phần dẫn nhập tổng quan và hộp thông tin. Chủ yếu đặt hàng trước.--Nacdanh (thảo luận) 09:57, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Trước đây tôi cũng đã có đề xuất cơ chế lấy ý kiến này ở Thảo luận Wikipedia:Bài viết chọn lọc để giảm tranh cãi, cũng như cho phép người viết chính biết được bài có vấn đề gì để sửa trước. Tuy nhiên, có vẻ điều đó không nhận được sự quan tâm đúng mức.  A l p h a m a  Talk 10:01, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  @Alphama: đúng là tôi có hơi vội vàng làm bạn hơi hụt hẫng khi tìm đọc bài. Điều này là chính đáng, cá nhân tôi xin nhận lỗi. Điều này mong bạn thông cảm, lý do thì hơi cá nhân, một phần vì tôi khá mệt mỏi với bài viết này khi tìm tài liệu một thời gian dài và phải chỉnh lý các thuật ngữ tư pháp, đối sánh giữa nguồn báo Việt Nam và báo tiếng Trung của Đài Loan, cũng như phải rò lỗi chính tả vũn vặt khiến bản thân muốn xả hơi thật nhanh. Đáng tiếc khi viết lời dẫn kèm phần ứng cử thì thời điểm đó phần dẫn nhập cũng như hộp thông tin chưa hoàn thiện. Mong bạn cảm thông và góp ý cho bài viết hoàn thiện. Tôi hiểu rằng một mình cá nhân soát sẽ không thể hết lỗi, cũng như sức có hạn, hy vọng bạn chỉ dẫn thêm để bài viết hoàn thiện. Cảm ơn sự quan tâm từ bạn.--Nacdanh (thảo luận) 11:01, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Tôi không có ý gì cả, chỉ là tôi sẽ xúc tiến lại cái thảo luận để làm giảm gánh nặng cho các ứng viên đề cử ở đây khỏi những sự "chặt chém" nếu có. Bạn cứ thoải mái viết đi.  A l p h a m a  Talk 11:31, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Nhiều thông tin được căn chỉnh dựa theo đối sánh giữ nguồn tiếng Trung và tiếng Việt, ví dụ nguồn tiếng Việt nói một người còn lại duy nhất là hướng dẫn viên du lịch nhưng khi đối chiếu với nguồn tiếng Trung thì lại là "trưởng đoàn"; "trưởng đoàn" là sự phổ biến hoàn toàn trên nguồn báo tiếng Trung và nguồn tiếng Việt đa phần là dịch lại từ báo tiếng Trung nên sai sót về dịch thuật là có thể xảy ra trên báo tiếng Việt. Đó là một ví dụ để nếu có thành viên đối sánh nguồn tiếng Việt không thắc mắc về thông tin, việc chỉnh lý các thuật ngữ tư pháp Đài Loan được tiến hành và có thể sai lệch so với nguồn tiếng Việt là chấp nhận được, suy cho cùng nguồn tiếng Việt phần đa là phóng viên người Việt dịch lại các chức vụ tư pháp Đài Loan nên sẽ xảy ra sai sót. Về phần mình, tôi đã cố gắng Việt ngữ các thuật ngữ tư pháp Đài Loan trong khả năng giới hạn của bản thân, sai sót là có thể xảy ra, nếu được các thành viên có thể nếu vấn đề tư pháp tại Thảo luận:Vụ du khách Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan 2018. Xin cảm ơn sự quan tâm đến bài viết.--Nacdanh (thảo luận) 21:50, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Thú mỏ vịt

Giới thiệu: Thú mỏ vịt là loài động vật có vú đẻ trứng bán thuỷ sinh hành động đặc hữu của miền Đông Úc. Dan Povenmire và Jeff "Swampy" Marsh, hai đồng tác giả của Phineas and Ferb, từng nói họ chọn tạo hình này vì "chẳng ai biết gì mấy [về thú mỏ vịt]", nên họ có thể "bịa ra nhiều điều" với bản thảo trống trơn trong tay. Povenmire, người viết lời bài hát chủ đề cho nhân vật Thú mỏ vịt Perry, cũng cho biết ông đã lên Wikipedia đọc bài viết về thú mỏ vịt (lúc đó đã có sao chọn lọc) để "biết thú mỏ vịt thực sự là gì", rồi chép nguyên văn cụm "semiaquatic egg-laying mammal".[1]. Tôi dịch bài này từ phiên bản tiếng Anh (67%), có lược bớt thông tin thừa và sắp xếp lại bố cục (tham khảo phiên bản chọn lọc cuối năm 2006).
Người hỗ trợ: Mongrangvebet cũng đã giúp tôi chỉnh sửa lại một số thuật ngữ chuyên môn. Cảm ơn anh rất nhiều.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 20:11, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Tham khảo

 1. ^ "Perry the Platypus" Live at Musi-Cal (bằng tiếng Anh), truy cập ngày 23 tháng 3 năm 2021

Đồng ý

Phản đối

Ý kiến

Electron

Bài dịch khá đầy đủ từ bài viết chọn lọc tiếng Anh. "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 07:50, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý Tôi đã đọc và rất ưng bài này, đã định đem ứng cử chọn lọc nhưng Newone lại đem trước mất rồi. Bài của Earthmoon thì dịch rất chắc tay, đặc biệt là mảng khoa học tự nhiên, thế nên tôi không hề có ý kiến gì.  Jimmy Blues  05:20, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Dịch chuẩn, cẩn thận từng chi tiết một.  A l p h a m a  Talk 16:06, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Phản đối

Ý kiến

 1.   Ý kiến Bài viết chuyên ngành dịch rất tốt và mượt, chỉ còn một số vấn đề:
  1. Câu: "Cả hai thuật ngữ electric và electricity có nguồn gốc từ tiếng Latin (vốn là gốc tên gọi của hợp kim có cùng tên), một cái tên bắt nguồn từ tên gọi hổ phách trong tiếng Hy Lạp" Câu này chưa có nguồn và đọc lên khá tối nghĩa — Dr. Voirloup💬 17:08, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
   : Đã diễn đạt lại và thêm nguồn. Thuyhung2112 (thảo luận) 11:11, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  2. "Hàm sóng electron lan truyền trong một dàn chất bán dẫn và khi bỏ qua tương tác của nó với các electron trong dải hóa trị, thì có thể coi như là hàm của electron đơn lẻ, bằng cách thay thế khối lượng của nó bằng tensor khối lượng hiệu dụng. "tensor" là gì? và câu này không có nguồn kiểm chứng.
   : Đã thêm nguồn. Riêng tensor (tenxơ) có bài riêng: Tensor hay tiếng Việt gọi là Ten-xơ là đối tượng hình học miêu tả quan hệ tuyến tính giữa các đại lượng vectơ, vô hướng, và các tenxơ với nhau. Những ví dụ cơ bản về liên hệ này bao gồm tích vô hướng, tích vectơ, và ánh xạ tuyến tính. Đại lượng vectơ và vô hướng theo định nghĩa cũng là tenxơ. [...]
  3. "Một electron có thể liên kết với hạt nhân của một nguyên tử bởi lực hút Coulomb. Một hệ có một hoặc nhiều electron liên kết với một hạt nhân được gọi là một nguyên tử. Nếu số electron khác với số điện tích của hạt nhân, nguyên tử đó được gọi là một ion. Hành xử dạng sóng của một electron liên kết được miêu tả bằng một hàm sóng gọi là orbital nguyên tử. Mỗi orbital đặc trưng bởi các số lượng tử như mức năng lượng, mômen động lượng và hình chiếu của mômen góc, và chỉ có các orbital rời rạc tồn tại xung quanh hạt nhân. Theo nguyên lý loại trừ Pauli mỗi orbital có thể chiếm giữ bởi tối đa hai electron, và chúng phải có số lượng tử spin khác nhau." Chưa có nguồn kiểm chứng
    C Ý này đang xem xét; khả năng nó có thể được xếp là "kiến thức cơ bản" về electron và nguyên tử, tức là không cần thiết có chú thích. Phiên bản CL 2009 của Wiki tiếng Anh cũng như vậy. Thuyhung2112 (thảo luận) 11:11, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
   Tôi nhớ mang máng ngày còn học vật lý, thường gọi là lực tĩnh điện, còn Cu-lông là tên định luật. Không biết có nên đổi lực hút Coulomb thành lực tĩnh điện không, tại tôi khôgn chắc chắn kiến thức lắm, chỉ là nghe cái "lực hút coulomb" hơi là lạ. P/S: Hồi trên giảng đường, có ông cùng khóa chuyên môn đọc lộn thành "Đình luật Cô-lôm-bô khi phát biểu, rất buồn cười. Đại hùng miêu (thảo luận) 11:21, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  4. "Tuy nhiên, cơ chế ẩn chứa cho hiệu ứng siêu dẫn nhiệt độ cao hơn ở một số vật liệu vẫn còn là câu đố bí ẩn chưa có lý thuyết giải thích thỏa đáng." Cần có nguồn chứng minh rằng chưa chứng minh đươc cơ chế hiệu ứng siêu dẫn nhiệt độ cao hơn ở một số vật liệu.
   : Đã thêm nguồn và diễn đạt lại đôi chút. Thuyhung2112 (thảo luận) 11:11, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  5. Câu "Hạt đầu tiên mang spin và mômen từ, hạt tiếp theo mang vị trí orbital của nó trong hạt còn lại mang điện tích." Mặc dù bản chất là đúng, tuy nhiên cũng cần bổ sung các nguồn tham khảo để chứng minh mệnh đề này là đúng (có thể lấy <ref> từ các bài viết về ba loại giả hạt: spinon, orbitonholon)
   : Đã bổ sung và chuyển nguồn sang cuối đoạn, tức là các nguồn này nhằm kiểm chứng toàn bộ đoạn văn đó. Mình cũng đã xóa một đoạn về các giả hạt này trong "Các tính chất cơ bản" để phù hợp với bản chọn lọc cũ và tránh mâu thuẫn với câu trên. Thuyhung2112 (thảo luận) 11:11, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  6. Hy vọng các vấn đề trên được giải quyết, xin cảm ơn — Dr. Voirloup💬 17:08, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
   Xem phản hồi phía trên --Thuyhung2112 (thảo luận) 11:11, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Đề cử đã qua