Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọcNội dung tốtNội dung mới
Bài viếtHình ảnhDanh sáchChủ điểmCổng thông tinBài viếtChủ điểmBạn có biết
Bài viết chọn lọcTiêu chuẩnĐề cử (1)Rút sao (0)Giáng sao (0)Thảo luận
Symbol star gold.svg Tuần tới:       
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết chọn lọc và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVCL}} (viết tắt của "Ứng cử viên chọn lọc") vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên ("tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử).
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết chọn lọc, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết chọn lọc|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý{{Đồng ý}}Đồng ý chọn lọc
 Chưa đồng ý{{Chưa đồng ý}}Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến{{Ý kiến}}Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận.[2]
  • Bỏ phiếu: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 200 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Nếu không đủ điều kiện bỏ phiếu, bạn vẫn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện chọn lọc, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn chọn lọc, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được chọn lọc thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao chọn lọc.[4] (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.)[5]
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVCL, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao chọn lọc}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao chọn lọc để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm {{Chọn lọc}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2021/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2021/Tuần được đưa lên".
  8. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết chọn lọc" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng chọn lọc sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  9. Thông báo đến các thành viên viết bài bằng cách viết đoạn mã {{thế:Thông báo Bài viết chọn lọc|Tên bài}} tại trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang biểu quyết bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm bản mẫu {{UCVTB}} vào trang thảo luận của bài.
Ghi chú

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Nghiêm Phục

 1. Giới thiệu: Nghiêm Phục là một nhà triết học, nhà tư tường, nhà văn và dịch giả có tầm ảnh hưởng lớn vào cuối thời kỳ nhà Thanh và đầu thời kỳ Dân quốc. Ông tận lực ủng hộ việc triều đình nhà Thanh cải cách chính trị; để rồi sau khi bị thất vọng bởi cục diện thực tế, ông đã chọn một con đường khác để cứu đất nước mình, "khai dân trí". Ông đã tích cực dịch hàng loạt những tác phẩm kinh điểm và giới thiệu khoa học phương Tây đến với người dân Trung Quốc từ đầu thế kỷ 19, đặc biệt trong số đó là chọn lọc tự nhiênthuyết tiến hóa của Darwin thông qua tác phẩm Thiên diễn luận. Bản thân Nghiêm Phục và những tác phẩm của ông được rất nhiều người đánh giá cao, bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình.
 2. Bình luận: Đây là một bài viết nằm trong danh sách bài cơ bản mở rộng bậc 4. Ngoài một phần nhỏ dịch từ en.wiki và zh.wiki, phần lớn còn lại đều là tôi tự tay chắp bút viết mới hoàn toàn. Nguồn trong bài cân bằng giữa tiếng Anh và tiếng Trung, không nghiên lệch theo một góc nhìn nào. Tuy nhiên, vì bài này tôi gần như tự viết toàn bộ nên không tránh được các sai sót, hy vọng các thành viên góp ý để hoàn thiện bài.
Hướng dẫn đánh giá
Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết chọn lọc
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

˜“*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 11:54, ngày 30 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Đồng ý

 1.   Đồng ý Tôi rất ưng bài này, bài viết ngắn gọn, súc tích. Bài tuy không dài, song khi đọc, độc giả có thể nhận biết nhanh chóng ông là ai, có cuộc đời như thế nào, và đặc biệt là ông đã đóng góp những gì. Đây là những điều mà một bài viết tiểu sử chất lượng cần có. Χλόη | Λη Ξυαν 13:32, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Đồng ý Ok, có đầu tư, dung lượng và chất lượng đảm bảo, 1 nhân vật quan trọng trong lịch sử đổi mới của TQ +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 11:37, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Đồng ý Bài đã rất tốt, dù chưa bằng được bản chọn lọc tiếng Nga. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 09:22, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Đồng ý NguyễnQuangHải19💬 01:40, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Đồng ý Bài viết rất tốt, xứng đáng được gắn sao. Tôi chỉ có ý kiến nhỏ là còn một vài chỗ nếu người viết bài này có thể dùng tiếng Việt hiện đại thay vì Hán Việt (nguyên phối, kế thất, ngụy chính phủ...) thì sẽ dễ hiểu hơn cho người đọc. GV (thảo luận) 23:33, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Phản đối

Ý kiến

 1.   Ý kiến Không rõ "trường trung học số 1 Đài Loan" là trường nào? P.T.Đ (thảo luận) 12:48, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @P.T.Đ Nó tên là "Trường trung học Số 1", ở Trung hay có kiểu đặt tên trường theo số, như trường số 1, trường số 2, chứ không phải ý là "trường trung học đứng đầu" của Đài Loan :v – ˜“*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 13:13, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Tôi hiểu theo cách bạn hiểu, ý tôi là không rõ trường này có bài trên wiki không hay nó là trường nào hiện nay để xác thực. Tìm Google thì có mỗi bài này dùng cụm "trường trung học số 1 Đài Loan". P.T.Đ (thảo luận) 14:28, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @P.T.Đ Tôi tìm lại trong trang zh.wiki của Nghiêm Kiều thì thấy tên đầy đủ của nó là Trường trung học Số 1 Đài Trung của thành phố Đài Trung (zh; en), cách gọi tắt của nó là "Đài Trung Nhất trung" (台中一中) aka Nhất trung (trường trung học số 1) của Đài Trung – ˜“*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 14:46, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến Tớ thấy bản chọn lọc chi tiết phết, bạn NhacNy2412 thử đọc bên đó xem có bổ sung được thông tin nào giá trị để hoàn thiện bài hơn không?  Jimmy Blues  05:42, ngày 2 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Mintu Martin Tôi cũng đọc bên đấy khi đang viết, nhưng mặc dù là bài FA nhưng nguồn chi tiết khá ít, lại là ngôn ngữ tôi một chữ bẻ đôi cũng không biết nên cũng thua, nhiều đoạn có thể đoán đại khái nhưng không rõ viết gì. Tôi chỉ có thể nắm được sườn bài cơ bản thôi, phần giá trị di sản thì tôi lồng ghép vào các phần trên vì không viết nổi thành phần riêng như vậy – ˜“*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 05:50, ngày 2 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Tôi vẫn hi vọng bạn NhacNy sẽ tìm được cách bổ sung nội dung từ bản FA tiếng Nga, vì như Phú đã từng nói, bài chọn lọc thì nên ở mức độ hoàn hảo và chỉn chu nhất có thể.  Jimmy Blues  19:55, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Ý kiến Về chỗ tên tác giả:
  • Tên tác giả dùng bính âm (nguồn tiếng Anh) thì nên để nguyên gốc bính âm. Việc dịch ra Hán Việt khá nguy hiểm vì chưa chắc âm Hán Việt là đúng (khi chưa có Hán tự xác thực).
  • Tên tác giả dùng Hán tự (nguồn tiếng Trung) thì nên để kèm tên Hán Việt cùng với tên Hán tự (như bài Ly tao), vì nhằm xác thực cho cách dịch. Một Hán tự có thể có nhiều âm Hán Việt khác nhau, do đó nên để kèm như vậy để người khác biết âm Hán Việt này đến từ Hán tự nào.
  P.T.Đ (thảo luận) 08:10, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @P.T.Đ Tác giả dùng bính âm tôi đều tra cứu kỹ mới dùng tên Hán Việt (như tìm từ ID profile ở WorldCat, các trường Đại học mà các giáo sư này làm việc hoặc chính từ bản gốc của các tác phẩm này trong tiếng Trung). Nếu cần thiết thì tôi sẽ bổ sung Hán tự. – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 10:28, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
    Đã thêm Hán tự – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 02:29, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Đề cử đã qua

Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc other languages: