Wikipedia:Bài thỉnh cầu

Bài thỉnh cầu đã viết

Bài thỉnh cầu chưa viết

2020–29

Một số nghệ sĩ độc tấu thính phòng nổi tiếng thế giới. ~ Violet (talk) ~ 14:21, ngày 5 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Về dịch COVID-19 tại Việt Nam

Tôi tin rằng các bài viết này đủ độ nổi bật. Khó khăn khi viết bài: Nguồn tiếp cận số liệu quá khó, các trang báo mạng chủ yếu mang tính tuyên truyền và "an ủi" những khiếm khuyết trong công tác phòng chống dịch của địa phương, luôn nâng cao khẩu hiệu "quyết liệt", "nỗ lực" mang tính chủ quan. Báo nước ngoài cũng chỉ mang tính suy đoán tiêu cực mang tính đảng phái. Rất ít, thậm chí không có nguồn tiếp cận các số liệu mang tính nghiên cứu khoa học khách quan.— Dr. Voirloup💬 04:41, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Ga xe lửa nhật bản

Hãy dịch.--Onarakusai (thảo luận) 14:08, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Wikipedia:Bài thỉnh cầu other languages: