S (լատինական)

Ss
White Letter S on Green Background.jpg
Լատինական այբուբեն
ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ
Ավելացրած
և վարկածային նշաններ
ÀÁÂÃÄÅÆ
ĀĂȂĄȦ
ƁɃÇĆĈĊ
ČȻƇÐ,ðĎ,ďĐ,đƊ
ÈÉÊËĒĖ
ĘĚɆƏƑĜĞ
ĠĢǦǤƓƢĤ
ĦÌÍÎÏĪĮ
İ,iI,ıIJĴɈĶ
ǨƘĹĻĽĿ
ŁÑŃŅŇ
ƝȠŊÒÓÔÕ
ÖØŐŒƠƤ
ɊʠŔŘɌ
ßſŚŜŞŠÞ
ŢŤŦȾƬƮ
ÙÚÛÜŪŬŮ
ŰŲƯɄƲŴ
ÝŶŸɎƳŹ
ŻŽƵȤ

S` լատինական այբուբենի 19-րդ տառն է։

Անգլերենում

Անգլերենում կրում է [էս] անունը։ Գործածման հաճախությունը 6.28% է, որը 7-րդ ցուցանիշն է[1]։

Հապավումներում

  • CBS` [սի բի էս] (ամերիկյան հեռուստաընկերություն)
  • SOS՝

Կիրառություն

  • Քիմիայում S-ով նշանակվում է ծծումբ[2] քիմիական տարրը
  • Աշխարհագրությունում S-ով նշանակվում է հարավը՝ (անգլերեն՝ South)
  • Մաթեմատիկայում S-ով նշանակվում է գումարը (լատիներեն՝ Summa) և մակերեսը (անգլերեն՝ Surface)

Ներկայացումներ

Տեսողական
ՁայնայինԾովայինՍեմաֆորայինԲրայլի
գրերով
Ժեստերի
լեզվով
Միջազգային՝
Sierra
[սյէրա]
Մորզեի
այբուբենում

 ···   
Dots
234

Յունիկոդում

Գլխային TU+0053
Տողային tU+0073

Առնչվող գրեր և նշաններ

Ս սմեսրոպյան "սէ"
վրացական "սան"
հունական "սիգմա"
С сկյուրեղյան "էս"
Ц цկյուրեղյան "ցէ"
ßգերմանական "էսցեթ"[3]
ինտեգրալի նշան
Szհունգարական այբուբենի [ս] հնչյունը
Shանգլերենի [շ] հնչյունը
שեբրայական "շին"
$դոլլարի նշան
§բաժնի նշան
SSՎերմախթի զորքերի նշանակումը

Ծանոթագրություններ