W

pismik łaćonskeho alfabeta
Ww

W abo w (při pismikowanju: wej) je 23. pismik moderneho łaćonskeho alfabeta kaž tež 31. w hornjoserbskim alfabeće. Wón reprezentuje w najwjace rěčach, kiž jón wužiwaja, konsonant, při čimž ma husto wěste wokaliske kajkosće, tež w serbšćinje. Jemu wotpowěduje pismik В resp. в w kyriliskim alfabeće. W Morsowym alfabeće zwoprawdźuje so W přez · − −.

Pismik nasta hakle w srjedźowěku jako ligatura, potajkim dwojenje pismika V resp. U, štož hodźi so na přikład z jendźelskeho mjena pismika double-u hišće wučitać.

Žana ze słowjanskich rěčow mjez W a V njerozeznawa, tuž maja jich alfabety pak W (serbšćina, pólšćina, kašubšćina), pak V (wšě druhe). W serbšćinje reprezentujetej tež pismikaj w a ł samsny zwuk, při čimž wobsteji etymologiski rozdźěl.

Pochad

      
Znamješko Waw (protosinaisce)Feniciski WawGrjekski YpsilonEtruskiski U/V/YŁaćonski V/UŁaćonski W

Wšelćizny

W Němskej steji awtowa značka W za město Würzburg.

Wotkaz

  Commons: W – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije